Giới thiệu BOTV

Tạo ra lượng lớn công ăn việc làm, cùng gánh vác một phần gánh nặng của xã hội về vấn nạn thất nghiệp.
Tạo ra một môi trường năng động, công bằng giúp thay đổi cuộc sống và thực hiện ước mơ làm giàu chân chính của nhiều người.
Nâng cao trình độ dân trí thông qua hệ thống huấn luyện chuyên nghiệp và đẳng cấp.
Tự tin là trường đại học thứ 2 giúp trang bị tốt kỹ năng sống, kỹ năng mềm và vốn sống thực tế.

Trở thành tập đoàn truyền thông và giải trí ĐA NGÀNH với độ phủ TOÀN CẦU.
Trong 3 năm KẾT NỐI một tỷ thành viên trên TOÀN CẦU

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
CHÍNH TRỰC
Luôn luôn cố gắng làm đúng; trung thực và thẳng thắn; tôn trọng tuân thủ pháp luật; luôn đặt các giá trị và nguyên tắc BOTV lên hàng đầu trong mọi hoạt động và quyết định
Chế độ đãi ngộ tốt, các chính sách phúc lợi tốt và mỗi thành viên đều hạnh phúc khi đồng hành cùng BOTV
Thúc đẩy đổi mới và luôn tư duy tạo ra những sản phẩm, dịch vụ cạnh tranh. Khiến mọi người cảm thấy dễ dàng khi làm việc với chúng ta
Môi trường thân thiện, nâng tầm văn hóa văn minh, ghi nhận và tưởng thưởng công bằng, cạnh tranh lành mạnh và đua tranh phát triển
Tất cả chúng ta đều phải là những lãnh đạo trong phạm vi trách nhiệm của mình; với cam kết mang lại kết quả tốt nhất; luôn biết mình đang ở đâu; đang đi về đâu; luôn ý thức tập trung sức lực để đạt được mục tiêu và chiến lược lãnh đạo; nâng cao năng lực để thực hiện chiến lược và xóa bỏ những rào cản đối với tổ chức
Tất cả chúng ta đều phải là những lãnh đạo trong phạm vi trách nhiệm của mình; với cam kết mang lại kết quả tốt nhất; luôn biết mình đang ở đâu; đang đi về đâu; luôn ý thức tập trung sức lực để đạt được mục tiêu và chiến lược lãnh đạo; nâng cao năng lực để thực hiện chiến lược và xóa bỏ những rào cản đối với tổ chức
Giao quyền/ giao trách nhiệm cho mỗi thành viên trong việc thực hiện mục tiêu kinh doanh, cải tổ hệ thống và nâng cao tính hiệu quả của tổ chức; luôn xem mình là người chủ công ty, giữ gìn tài sản công ty như tài sản của mình và luôn luôn đặt sự thành công lâu dài của công ty lên đầu trong mọi hành xử của mình